Rengjøring og vedlikehold av varmepumpe.

God rengjøring og vedlikehold forlenger levetiden, bedrer effektiviteten og øker virkningsgraden.

Hvorfor man bør være nøye med god rengjøring og vedlikehold?
  • Du oppnår bedre besparelse
  • Du får bedre varmeeffekt
  • Levetiden på produktet forlenges
  • Undersøkelser viser at varmepumper kan miste opptil 50% av sin effekt i løpet av 2 år.
rengjøring og vedlikehold av filter

Hvordan vedlikehold selv?

Innedel

Rengjøring og vedlikehold av filtrene i innedelen på varmepumpen holdes ren. Pumpen er avhengige av god luftsirkulasjon for å kunne fungere optimalt. Ved å holde det rent så bruker pumpen mindre strøm. Når filteret er tett så må den bruke mere kraft for å gi samme varme, derav høyere strømforbruk og slitasje.

Sjekk alltid bruksanvisningen i forhold til anbefalt rengjøring og vedlikehold, eller hør med din forhandler.

Når du åpner front dekselet skal du lett kunne vedlikeholde ved å ta ut og sette på plass igjen de fremste støvfiltrene, som er forholdsvis store og blir fulle av støv og fin lo. Filtrene kan du helt enkelt skylle under springen på kjøkkenet, du kan støvsuge dem, eller tørke over dem med en våt klut fuktet i såpevann, skyll så med rent vann og tørk med et håndkle eller la dem tørke før du setter dem inn igjen. De andre filtrene, som ligger bak de store og er mindre tilgjengelig, det vil si kullfilteret, ioniseringsenheten og det elektrostatiske filteret, bør overlates til fagfolk.

Utedel

Om høsten like før kulda setter inn, bør du sjekke at bakdelen (lamellene) er fri for blader og annet som har lagt seg til. Bruk gjerne trykk luft  for å blåse bort, eller en myk børste (harde børster kan ødelegge lamellene).

Om vinteren er det viktig å følge med på om avrimingen fungerer.
Avriming er noe maskinen i utgangspunktet selv skal sørge for, men hvis det ikke fungerer og maskinen av en eller annen grunn likevel iser ned, bør du sørge for å få fjernet isen så fort som mulig. Slå først av strømmen til varmepumpa ved å trekke ut støpselet. Deretter heller du forsiktig lunkent vann over lamellene på baksiden så isen smelter. Noe av det verste som kan skje er at kobberrørene som ligger på innsiden iser ned og ødelegges av frostsprengning. Smelting av is på utedelen ikke er noe man skal trenge å gjøre jevnlig. Er det et gjentagende problem at maskinen rimer ned, bør du få en sjekk av en fagmann. Årsaker til gjenising er ofte feil på varmekabel, feil i avrimingsstyringen eller at gass har lekket ut.

I bunnen av utedelen på maskinen bør det være festet en varmekabel så at snø og is ikke blir liggende. En issvull som blir liggende på ”gulvet” i utedelen vil raskt vokse og dermed kunne skade viften som roterer på innsiden, og vil i tillegg til å skaffe deg en dyr reparasjon sørge for at du ikke får varmen fra pumpen når du kanskje trenger den som mest.

Service på varmepumpen utført av autorisert servicemann må du ta hvert 2 til 3 år – det kommer i tillegg til ditt vedlikehold.