Riktig bruk av varmepumpe

Riktig bruk av varmepumpe, og innstillinger for best effekt har vi beskrevet under.

 • Still den inn på riktig mode.

  Bruk varme (heat) eller kjøling (cool). Ikke bruk funksjonen auto på dette, da du vil bruke mye strøm på at den reverser seg mellom modus varme og kjøling for å holde graden du har stilt den inn på.

 • Vifte hastighet.

  Man kan sette denne på auto under normale værforhold. Når det er kaldt ute lønner det seg å stille den inn på høyere hastighet. Husk at hastighet avgjør hvor langt luften blir kastet inn i rommet. Har du lav hastighet vil det ta lengre tid for varme/kjøling å sige inn i rommet. For de med varmepumpe i trapp vil det ved allerede -3 grader være nødvendig å ha viften på full hastighet for å få frem varme/kjøling.

 • I-See Sensor / Human Sensor.

  Dette er kommet på de fleste nye varmepumper. Denne sensoren skanner kontinuerlig fra side til side for å opprettholde en jevn og lik temperatur i hele rommet. Sensoren registrerer om det er mennesker i rommet, hvor de er, og når de forlater rommet/kommer tilbake. Forlater du rommet vil pumpen automatisk senke innetemperaturen med 2°C. (1°C etter 10 minutter, og ytterligere 1°C etter 60 minutter). Vi anbefaler at denne slås av i kalde perioder. Denne finner under lokket nederst på fjernkontrollen. Stikk en pen (spissen) ned i hullet merket sensor, og trykk til tegnene forsvinner på fjernkontrollen.

Riktig bruk av varmepumpe på kalde dager – Ikke nok varme?

 1. Still den på varme (sol), og Ikke still den høyere enn 25 grader!
 2. Vifte hastigheten bør stilles på høyeste eller den nest høyeste hastighet!

Luft-til-luft varmepumper skal dekke grunnbehovet for varme. Riktig bruk av varmepumpe i kalde perioder er å stille den inn på 22 til 24 grader. På den måten vil varmepumpen ta seg av det vi kaller grunnlasten, mens en panelovn eller vedovn kan sørge for de resterende gradene som er ønsket.

Så når det blir virkelig kaldt utenfor, vil det være nødvendig å supplere med andre energikilder. Dette fordi en varmepumpe ikke bør gå på maksimal ytelse når det er som kaldest. Det mange gjør når det blir spesielt kaldt og man føler at varmepumpen ikke leverer nok, er å stille termostaten opp på maks. Det som da skjer er at utedelen rimer raskere, som igjen betyr at den automatiske avrimingen skjer oftere. Og når avtiningen henter noe av varmen innenfra, betyr det at det blir mindre energi igjen til å varme opp innvendig. På den måten havner man i en negativ sirkel ved å skru opp termostaten på for eksempel over 26 grader.

Vanligste temperatur i varme modus i Norske hjem ligger på 22-24 grader.
Vanligste temperatur i kjøle modus i Norske hjem ligger på 20-22 grader.

Hva er forskjellen på auto og manuell viftehastighet?

Ved å sette viften på auto vil varmepumpen jobbe til oppnådd ønsket romtemperatur, for så å gire seg ned. Når temperaturen i rommet synker vil den på nytt gire seg opp for å nå samme temperatur. Vi sammenlikner det med intervalltrening.
Ved bruk av manuell vifte vil varmepumpen jobbe seg opp til ønsket temperatur, for så å blåse en kontinuerlig lav luftstrøm ut i rommet.

Fordelene ved å bruke manuell vifte:
• Du får en jevnere luftstrøm og temperaturen blir fordelt bedre ut i rommet.
• Varmepumpen jobber i et lavere turtall når du har oppnådd ønsket romtemperatur.
• Når varmepumpen jobber jevnt trekker den mindre strøm.

Visste du at temperaturføleren ikke sitter i fjernkontrollen?

Den innstilte temperaturen på fjernkontrollen er ment som en indikasjon på ønsket temperatur, og viser ikke den faktiske
temperaturen i rommet. Føler som indikerer temperaturen sitter inne i innedelen på høyre side