Gass typer i varmepumper.

Om kuldemedium og kjølegass.

RSOF AS er opptatt av miljø, og vil derfor konsentrere oss på varmepumper med R32.

Blant dagens alternativ til kjølegasser, er R32 er det beste alternativet. Daikin var først ute med å ta i bruk R32 som kjøle­gass i sine varme­pumper. Andre aktører etter hvert har laget sine egne varianter av R410A. R32 har en GWP-verdi som er ca en tredjedel av R410A (GWP er forkortelse for Global Warming Potential)

neste generasjon varmepumpe gass
Kilde Daikin

Fordeler med R32 gass

I tillegg til at den er mer miljø­vennlig, kan R32 vise til ca 10 % bedre opp­varmings­effekt (COP) enn R410A i til­svarende system.
For deg som forbruker inne­bærer en R32-varme­pumpe 10 % lavere strøm­regning i forhold til en R410A-varmepumpe.

For å utfase R410A så har den blitt pålagt avgifter av staten, som gjør at R410A er over 5 ganger dyrere enn R32.

Hvorfor flere typer gass?

En av oppgavene til vår generasjon, er å bevare kloden og miljøet for framtidige generasjoner. For å styre teknologisk utvikling i rett retning, krever myndigheter redusert bruk av driv­hus­gasser i for­bruks­varer. Som for eksempel varme­pumper. Da på­tvinges industrien til å forske på, og velge, mer miljø­vennlige løsninger.

Da KFK-gassene (R11/R12) i sin tid ble forbudt, ble disse erstattet av R22 og senere R410A. R22 brukes fremdeles i utviklings­land, men har blitt faset ut i industriland.

R410A er en gass som består av halv­parten R32 og halv­parten R125. Gassen er hverken giftig eller brannfarlig*, og den har hittil vært den mest populære kjøle­gassen i hus­holdnings­utstyr. Dessverre er også R410A en sterk driv­hus­gass – selv om den er to til fire ganger bedre for miljøet enn KFK.

R32 gass og varianter av R410A gass

R32 og samtlige varianter av R410A er alle sammen er brennbare gasser. Den potensielle brannfaren er begrenset av ekstra opp­merk­som­het i konstruksjon og produksjon, og bruk av F-gass-sertifisert installatør samt gode rutiner for kontroll og vedlikehold.

Les også om F-gasser: klikk her: