Feilsøking av varmepumper!

Skulle det mot formodning oppstå en feil på varmepumpen. Eller mener du at den oppfører seg unormalt, får du her noen tips om feilsøking. Noen av disse punktene kan synes som en selvfølge, men det viser seg ofte at det er fort gjort å glemme, så vi tar det med.

Noen av lysene blinker i panelet på innerdelen! Hva betyr dette?
Det er varmepumpen som forteller om hva som er feil på pumpen! Dette vil den repetere om og om igjen. Det gjelder å telle hvor mange ganger de enkelte lysene blinker. De kan blinke samtidig noen ganger, og den ene blinker noen flere ganger. Et lys (power/operation) kan lyse konstant, mens andre blinker. Ved å telle dette vil man få en indikasjon på hva som er feil hos produsenten.

På de fleste varmepumper kan du finne feilen med fjernkontrollen. Les brukermanualen om hvordan du går frem for å finne feilkoden. Instruksjoner om hvordan du går frem , finner du du hos produsenten eller importør av merket du har.

feilsøking

Feilsøking – Sjekkpunkter

Varmepumpen har stoppet helt opp, ingen lamper lyser eller blinker, viftene går ikke hverken inne eller ute. Varmepumpen virker død.

– Sjekk at kontakten står skikkelig i. Noen kan ha tatt den ut, eller den er ikke blitt satt helt inn igjen.
– Sjekk sikring og jordfeilbryter på den kursen som varmepumpen er koblet til. En enkel test kan være å sette et annet elektrisk apparat i kontakten og se om det virker, f.eks. En lampe. Er kontakten utendørs, bruk kun utstyr som er beregnet for utendørs bruk!
-Prøv også å resette fjernkontrollen, og pass på å peke fjernkontrollen mot innedelen (skal pipe).

Ingen reaksjon i fjernkontrollen.

De vanlige symbolene og tallene i fjernkontrollens vindu er borte eller veldig svake.
– Skift batterier i fjernkontrollen. (OBS! Batteriene må være av samme merke!)

Dårlig effekt. Varmepumpen gir ikke tilstrekkelig varme eller kjøling.

– Sjekk at alle filtere er skikkelig rengjort. Alt som hindrer luftgjennomstrømning vil redusere effekten.- Samme med utedel, er utedelens radiator ren og åpen for luftgjennomgang? Hvis ikke, må dette utbedres. NB! Vær forsiktig, ingen harde eller skarpe gjenstander må brukes på radiatorene. Er det rim/is, bruk varmt vann.
– Er ute og innetemperatur innenfor varmepumpens arbeidsområde? Denne varierer mellom de forskjellige modeller, så her må du sjekke bruksanvisningen. De fleste oppgir effekt ved +7C utetemperatur. Ettersom det blir kaldere ute, vil effekten avta, men hvor mye og hvordan varierer altså avhengig av modell. På de kaldeste dagene kan det være behov for tilleggsvarme i huset, med f.eks strøm, ved, parafin e.l.
– Sjekk at både innedel og utedel har fri luftstrøm både ut og inn. Både ute og innedel skal transportere store mengder luft, og hvis noe stenger for luften, vil effekten bli dårlig. Dette kan være busker og planter, møbler eller andre gjenstander, is eller snø, løv og andre planterester, insekter etc.

Pumpen går inne uten at det er «futt» i den!

-Slå av pumpen, trekk ut stikkontakten og slå av sikringen i 5 minutter. Slå deretter på sikring – stikkontakt og start varmepumpen. (hender at kretskort har låst seg).
-Prøv både pumpen i aircondition og varme modus og se om den gir effekt i en en av mode. (kan være 4-veis ventilen som skifter mellom varme og kjøling som har hengt seg opp).

Sjekk om utedelen er nediset!

Er den full av is, så vil den ikke kunne produsere varme om den er helt tett bak på utedelen.

Kan skyldes flere forhold:
1. Mangler gass.
2. Om du har hus så er plankene for tette så at avrimmingen ikke kommer vekk fra utedelen.
3. Defekt føler på utedel

Løses ved å fjerne isen med lunkent vann til den er helt fri for is. Når du starter opp pumpen igjen, legg merke til om det danner seg «belter» av rim. Om det gjør det så er det for lite gass. Da har desverre pumpen også en lekkasje et eller annet sted.

Kalde dager – Ikke nok varme?

Vennligst les trykk her!

Generelt

Over tid samler det seg også et fint støvbelegg i innedelens radiator. Dette skjer selv om støvfiltere er på plass og blir regelmessig rengjort. Se nøye på radiatoren når du har støvfiltrene ute, om det er rent og blankt, eller om det er støv. Belegget er gjennom hele radiatoren, og det er ikke mulig å få vekk alt med støvsuger. Belegget hindrer varmeoverføring fra kjølemedie til luften, og Varmepumpens ytelse blir dårligere og strømforbruket går opp. Da må det tas en vedlikeholdsservice på Varmepumpen, da får den en innvendig rengjøring. Vi anbefaler slik vedlikeholdsservice hvert 2 år. Sjekk ute og innedel grundig, og fjern alt som kan hindre luften.
– Sjekk også at ikke spjeldet for utblåsning på innedelen er stengt, dette kan utilsiktet stenges manuelt og dermed hindre utblåsning. Noen pumper har også spjeld eller frontdeksel som må åpnes for og slippe luft inn til innedelen, disse kan og ha kommet i ulage.
– Sjekk også at ikke Varmepumpen får tilført uteluft inn til innedelen f.eks gjennom åpen lufteventil, vindu eller dør. Dette kan lure innedelens termostat, og Varmepumpen vil ikke virke som den skal.

Varmepumpen virker over lengre perioder, men sikringen går.

– Mest sannsynlig jordfeil på strømannlegg. (elektriker må tilkalles).
– Kan være feil med varmekabel/varmestav.

Pris for feilsøking av varmepumpe fra kr 1.250,- inkl. mva.

Info på hvordan du går frem for å søke feil fra fjernkontroll, og hva feilkodene betyr. Klikk her!