Vann-vann

Vann til vann varmepumper, også kjent som Bergvarme.

RSOF har ikke engasjert seg innenfor vann til vann.

Vann til vann varmepumper (bergvarme) er et smart alternativ for de som skal bygge ny bolig, eller allerede har et vannbårent system i dag. Av alle alternativ, så er vann til vann det beste og mest økonomiske.

Vann til vann varmepumpe er best på energisparing 

I boliger med vannbåren gulvvarme eller radiatorer, er vann til vann varmepumpe et godt alternativ. En vann til vann varmepumpe henter varme fra berg, jord eller vann og avgir varme gjennom et vannbårent system
(vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer). Varmepumpen kan dekke behovet for energi både til oppvarming og varmtvann hele året. Den henter energi fra en kilde som har en mye jevnere temperatur enn luftbaserte varmepumper. Den har derfor den klart beste teknologien for energisparing, du får igjen 3 til 4 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører. Vann til vann varmepumpene har en levetid på ca. 20 år og er som regel nedbetalt i løpet av 8 – 12 år. Deretter får du netto besparelse.

Det finnes 4 ulike typer vann til vann varmepumper:

 • Bergvarmepumpe som henter energi fra et borehull i bakken.
 • Jordvarmepumpe som henter energi fra nedgravde slanger i jorda.
 • Sjøvarmepumpe som henter energi fra slanger som senkes ned i sjøen.
 • Grunnvarmepumpe som henter energi fra grunnvannet.

Generelle fordeler med vann/vann varmepumper:

 • De gir høyere energisparing enn luftvarmepumpene fordi varmekilden har relativt høy temperatur hele året.
 • Varmen fordeles godt i hele huset.
 • Varmepumpen dekker store deler av boligens varmtvannsbehov.
 • Både det utvendige og innvendige systemet er skjult.
 • Varmepumpen har lengre levetid enn for eksempel luft/luft varmepumper.
 • De er veldig driftssikre.
 • Varmepumpen avgir ingen eller liten lyd inne og ute.

Generelle ulemper med vann til vann varmepumper:

 • Varmepumpen er avhengige av et vannbårent distribusjonssystem.
 • De har en høy investeringskostnad.
 • Det er begrensninger i forhold til varmekilden, for eksempel er en forutsetning for bergvarmepumpen at det finnes fast fjell uten å bore for dypt.