Vanlige spørsmål om varmepumper.vannlige spørsmål om varmepumper

Vanlige spørsmål om varmepumper, og begrep.

Hvor stor bør en varmepumpe være?
Varmepumpen bør ikke dekke mer enn 40 – 60 % av maksimalt effektbehov til oppvarming, det vil si 80-90 % av årsforbruket av energi.

Har jeg 5 år reklamasjonsrett på varmepumpen?
Ja. Uavhengig av hvor lang garanti produsenten tilbyr, har du uansett 5 år reklamasjonsrett på varmepumper.

Hvor stor er besparelsen?
Hvis varmepumpen skal erstatte elektrisitet til direkte oppvarming, vil reduksjonen i bruken av elektrisk energi bli mellom 50 og 75 % av årsforbruket. Uteluftbaserte systemer vil gi mindre besparelse enn vannbaserte.

Hvordan få størst mulig besparelse?
Avgjørende, blant flere momenter, er å få varmepumpens årsvarmefaktor høyest mulig. Det oppnås som regel ved å la varmepumpen arbeide med lavest mulig temperaturløft: Energi hentes ved høyest mulige temperatur mens avgivelse og distribusjon skjer ved lavest mulig temperatur.

Hvor lang er levetiden på en varmepumpe?
Luft-til-luft-varmepumper som er tilpasset nordisk klima fra anerkjente produsenter har en forventet levetid på 12-15 år.  Dette forutsetter at pumpa er montert riktig, at den er tilpasset nordisk klima et godt og blir regelmessig vedlikeholdt. Pumper før 2013 regnes å ha en total levetid på 10 år. Dette fordi det fra 1. september 2013 ble påbudt å la en kvalifisert montør gjøre jobben.

Hvor effektiv bør en varmepumpe være?
Varmepumper for boliger har en varmefaktor på ca. 2 (for kom fortvarmepumper) til 3,5 og kanskje etter hvert over 5 i spesielle tilfeller. Varmefaktoren avhenger av arbeidsbetingelsene: Reduseres leveringstemperaturen f eks. fra 50-35°C og dermed temperaturløftet, kan varmefaktoren øke fra 3 til 4.

Trenger jeg en annen varmekilde i tillegg til varmepumpe?
Ja, vi anbefaler at boligen har en annen varmekilde til de kaldeste dagene. Varmepumpen alene er stort sett tilstrekkelig resten av året. Fyring med ved eller en panelovn kan være gode varmekilder å supplere med.

Vanlige spørsmål om varmepumper og Tekniske begrep.

Hva er effektfaktor (COP)?
Effektfaktor (COP) er et sentralt element når du skal kjøpe varmepumpe. COP forteller hvor mye varmeeffekt pumpen avgir i forhold til den effekten pumpen bruker, men det er ikke det samme som varmeytelse. COP beskrives i tall og dette tallet representerer hvor mange kW varmeeffekt som produseres pr tilført kW i elektrisitet. Effektfaktoren varierer med forskjellen mellom temperaturnivåene og for å ta høyde for dette bør man bruke årsvarmefaktoren.
Hva er SCOP?
SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance, også kalt årsvarmefaktor. Dette handler om varmepumpens effektivitet ved tilstrekkelig gjennomsnittstemperatur gjennom året. Tallet tar hensyn til ulike faktorer som utendørstemperatur og endringer i luftfuktighet. Varmepumper med høye SCOP-verdier koster gjerne litt mer enn andre, men gir til gjengjeld større energibesparing og er dessuten bedre for miljøet. Jo høyere varmeeffekt, jo høyere er sannsynligheten for at varmepumpen vil kunne varme opp huset ditt. Det er viktig å se på effekten i forhold til størrelsen på ditt hjem, og hvor kaldt det er der du bor. Her er det lurt å snakke med en autorisert forhandler som kan gi gode råd på hvilken pumpe du bør velge.

Hva er SEER?
SEER står for Seasonal Energy Efficiency Ratio. Dette er varmepumpens totale energieffektivitetsfaktor for hele driftssesongen. Alle varmepumper og luftkondisjoneringsenheter klassifiseres med denne faktoren og gir en pekepinn på forholdet mellom pumpens angitte kjølekapasitet, og tilført effekt i kjølesesongen. Høyt SEER-tall betyr bedre effektivitet og lavere strømregning.

Hva er årsvarmefaktoren?
Årsvarmefaktoren representerer gjennomsnittlig effektfaktor målt over et helt år. Som kjøper av varmepumpe er årsvarmefaktoren viktigere enn effektfaktoren fordi dette vil være det reelle tilfelle. Jo høyere tall årsvarmefaktoren viser, desto bedre.

Sparer jeg dobbelt så mye strøm med 4 COP som med 2 COP?
Nei. COP/varmefaktor er litt vanskelig å forstå. En varmefaktor på 4 er selvsagt dobbelt så mye som en varmefaktor på 2. Men det betyr ikke at du sparer dobbelt så mye strøm.
Eksempel: Din bolig har i utgangspunktet et energibehov på 20.000 kilowatt-timer (kWh) til oppvarming.

En årsvarmefaktor på 2 betyr at pumpen produserer dobbelt så mange watt varme som den forbruker. Det betyr at den produserer 20.000 kWh varme basert på 10.000 kWh elektrisitet (2:1). Ditt strømforbruk er altså halvert. Og du har oppnådd en besparelse på 50 prosent.

En årsvarmefaktor på 4 betyr at pumpen produserer 20.000 kWh basert på 5.000 kWh elektrisitet (4:1). Ditt strømforbruk er altså redusert med 75 prosent.

Hvis vi sammenligner med varmefaktor 2, har du imidlertid bare spart ytterligere 5.000 kWh, eller 25 prosentpoeng. Du har altså ikke spart dobbelt så mye strøm med årsvarmefaktor 4 som med årsvarmefaktor 2.

Hva med en varmefaktor på teoretiske 8? Jo, det betyr at pumpen produserer 20.000 kWh basert på 2.500 kWh elektrisitet (8:1). Ditt strømforbruk er altså redusert med 87,5 prosent. Hvis vi sammenligner med varmefaktor 4, har du imidlertid bare spart ytterligere 2.500 kWh, eller 12,5 prosentpoeng.

Reduksjon i strømforbruk ved ulik varmefaktor/COP
1 – 0 % reduksjon (typisk panelovn)
2 – 50 % reduksjon
3 – 66 % reduksjon
4 – 75 % reduksjon
5 – 80 % reduksjon
6 – 83 % reduksjon

Andre vanlige spørsmål om varmepumper.

Boligen har mekanisk balansert ventilasjonssystem. Hvordan påvirker dette varmepumpen?
Varmepumpen virker godt sammen med balansert ventilasjon. Boliger med mekanisk balansert ventilasjonssystem egner seg godt for varmepumpe. Varmepumpen produserer den varmen boligen trenger, og ventilasjonssystemet sørger for luftbytte. Varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet sørger for at ikke all varmen forsvinner ut med avtrekksluften, men at den
nyttiggjøres til forvarming av friskluften som trekkes inn i huset. Unngå å plassere varmepumpens utedel rett ved luftinntaket, slik at ikke friskluften blir kjølt ned av varmepumpen.

Kan jeg bruke varmepumpen som aircondition om sommeren?
Ja, varmepumper kan også brukes som aircondition.

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?
Ja, dette er fullt mulig. Imidlertid vil møbler kunne hindre effektiv luftsirkulering. Vær oppmerksom på at gulvbelegget må tåle temperaturskiftningene. Vi anbefaler montering høyt oppe på vegg.

Kan jeg feste utedel på trekledning? Blir det mye vibrasjon?
Det er mulig, men man bør unngå dette. Montering av utedel på mur/betong anbefales. Skal utedelen plasseres på trekledning anbefaler vi spesial fjærer.

Hvor mye vann vil det komme fra utedelen?
Over en liter pr.time ved høy luftfuktighet. Vannmengden fra utedelen kan være betydelig med over en liter i timen ved høy luftfuktighet. Kald luft inneholder mindre fuktighet og det kommer derfor mindre vann fra utedelen ved lave temperaturer. Grunnen under varmepumpen må kunne lede bort vannet eller dette må føres bort med rør ilagt varmekabel.

Hvor ofte trenger en varmepumpe vedlikehold?
Minimum 1.gang pr mnd. Støvsuging/vasking av filter. Det anbefales service på varmepumpe hver 2 år fra NOVAP.

Det kommer rare lyder fra innerdelen!
Det kan oppstå lyder fra innedelen/rørene under avrimnigsprosessen. Dette er helt normalt.

Det kommer vann under utedelen i varmemodusen!
Dette er normalt og det skjer under avrimningsprosessen i vinter tider.

Bruke ”AUTO” eller ”HEAT” / ”COOL” modus?
Det anbefales å bruke om vinteren kun ”Heat” (varme) modus eller om sommeren bruke ”Cool” (kjøle) modus. I ”AUTO” modusen varmepumpe veksler mellom varme og kulde og det gir ekstra strøm kostnader og avrimning problemer om vinteren.

Hvor stor varmepumpe skal du velge?

En for liten varmepumpe kan gi dere høyere fyringskostnader, høyere lydnivå og korter levetid pga at varmepumpe må ”jobbe” hardere for oppnå ønskelig temperatur. Faktorer som påvirker valget:
-Størrelsen boligen?
-Hvilken område ligger boligen i landet?
-Byggeår
-Isolasjon av bolig

Se ellers: Myter og Sammenligning varmepumper