Personvern og generelle vilkår

Vi gjør alt vi kan for å sikre våre kunders personopplysninger.

Personvern og generelle vilkår!

Forbehold

Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav av noen art. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom RSOF og brukere av sidene, reguleres av norsk rett med verneting i Norge

Behandlingsgrunnlag og samtykke

Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger skjer innfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, konsesjoner fastsatt av Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil RSOF behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

Kunderegister

Med kunde menes i denne forbindelse enhver som benytter seg av våre produkter og tjenester eller på annen måte inngår avtale med RSOF.

Innsamling

Personopplysninger som registreres vil RSOF i hovedsak motta direkte fra kunden. Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal RSOF først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs formålet med behandlingen).

Dette Nettstedet bruker Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies (informasjonskapsler), som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i mai 2018.
Det er økt fokus på håndtering av personopplysninger, samt at kunder har krav på innsyn på hva som lagres av informasjon.
Du kan lese om loven her: Klikk her

I RSOF AS register (regnskaps/kunde system), lagrer vi bare:
1. Kundens navn
2. Adresse
3. Mobil/Tlf
4. Varekjøp (pumpe – tilbehør – tjeneste)

For informasjon om RSOF AS: Om oss klikk her!