Angrerett

RSOF  forholder seg til Forbruker­kjøpsloven og lov om angrerett.

Varmepumper til forbrukere selges med montering. Selve varen «varmepumpen» og tjenesten montering/installasjon er annonsert samlet. Men blir spesifisert hver for seg i kjøpekontrakten. På fakturaen står den samlet for å unngå å måtte fakturere deg 2 ganger, samt at du eventuelt må forholde deg til 2 parter. (Vi monterer selv, og bruker også eksterne godkjente montører)

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Montering og demonteringskostnadene vil da tilkomme.

Hvis varenes art, egen­skaper og funksjon ikke til­freds­stiller for­ventningene har du mulighet til å angre kjøpet.

Last ned angreskjema

Send angreskjema til post(a)rsof.no, og returner varene snarest uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding.

Vær oppmerksom på du må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i original emballasje og i samme stand og mengde.

Angrefrist

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag for­brukeren får varen i fysisk besittelse. Se hele § 21 lov om angrefrist på Lovdata (klikk her åpner i ny fane).

Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke avtaler om:

  1. levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre. (For eksempel varmepumper.)

Se hele § 22 lov om unntak fra angreretten på Lovdata (klikk her åpner i ny fane).

Reklamasjoner

Ta kontakt snarest for retting eller om­levering hvis varen helt eller delvis ikke virker.
Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen.
For varer som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år (varmepumper).

Fristen for å reklamere er to måneder fra det tids­punkt du opp­daget mangelen.

Sende reklamasjon

Reklamer skriftlig, og send reklamasjonen som post, epost, eller som vedlegg til epost.

Reklamasjonen må inneholde:

  1. Ditt navn og adresse.
  2. Ditt telefonnummer og epostadresse.
  3. Navnet på varen.
  4. Når du kjøpte varen.
  5. Hva som ikke virker med varen.

Avbestilling

Ved avbestilling, ta kontakt snarest for å unngå unødvendige utgifter.