Flytting av varmepumper.

Flytting av varmepumper

Her skiller vi mellom følgende typer på flytting av varmepumper.

  • Flytte både innedel og utedel.
  • Flytting av innedel.
  • Flytting av utedel.

Alle priser er inklusiv mva.

Flytte både innedel og utedel.

I praksis er dette en nedmontering (kr 1.250), og nyinnstallasjon av varmepumpe (kr 6.000).
Vår pris er kr 6.000 + tillegg for alt over 4 meter (se prisliste montering). Som regel må gassrør – kanaler – elektriske ledninger byttes. I tillegg kommer kjøretillegg pr km over 50km (en vei).

Det er tillegg for kjerne boring/murboring (se prisliste montering).

Flytting og midlertid demontering av innedel.

1. Pris er kr 3.500. Forutsetning er at samme rør og elektriske ledninger passer, ellers gjelder priser pr meter for nytt. (se prisliste montering)
2. Samme som nr 1, bare at vi må komme tilbake en annen dag tillegg kr 1.500.
3. Flytting av innedel en til annen plassering kr 3.500. Forutsetning er at samme rør og elektriske ledninger passer, ellers gjelder priser pr meter for nytt.
OBS! Det blir et hull der innedelen har stått, denne må oppdragsgiver selv besørge for å tette for egen regning!

Flytting og midlertid demontering av utedel.

1. Er det bare legging av nytt panel ute og snekker får gjort det mens vi er der kr 3.500. Forutsetning er at samme rør og elektriske ledninger passer, ellers gjelder priser pr meter for nytt.
2. Samme som nr 1, bare at vi må komme tilbake en annen dag tillegg kr 1.500.
3. Flytting av utedel en til annen plassering kr 3.500.- om samme rør og elektriske ledninger kan brukes. Ellers må det legges nytt rør/signalledning. Her gjelder priser pr meter for nytt.

Ta kontakt med oss for Flytting av varmepumper,