Betingelser for montering.

Generelle betingelser for montering og installasjon

Installasjon skal utføres i tråd med produktets bruksanvisning, ellers vil Forbrukerkjøpslovens reklamasjons rett «garanti» på 5 år bortfalle.

Betingelser for montering er at det skal monteres på steder hvor det er enkel adkomst, og gode arbeidsmuligheter for montør. For eksempel at montør ikke må krype under lav terrasse eller bruk av stige/stillas.

– Det er 5 års reklamasjons rett «garanti» på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør og service intervaller er fulgt etter RSOF AS anbefaling.

– Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter om vi skal ta ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, partikler/borestøv som misfarger, kledning, dårlig feste i mur/treverk, konflikt med rør opplegg og elektriske installasjoner i eller på vegg etc.

– Montering av innedel skal skje mot yttervegg, og etter produsentens krav om minimums høyde fra taket. Innedel kan dog settes på vegg der det kan legges skrånende kanal mot yttervegg.

– Montering av utedel krever min 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 150 cm over bakken (annen høyde be om pris).

– Høydeforskjell fra innedelens utgang ned til bakke nivå er maks 4 meter. Lift/stige/stillas må ordnes der arbeidshøyde overstiger 4 meter. Ellers tilkommer tillegsavgift, se prisliste montering (må forhåndsklareres).

– Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Montering/demonteringskostnad vil da tilkomme. (se https://www.rsof.no/angrerett-og-frist/)

– Anbefalte service intervaller er at filter i innedelen støvsuges ved behov 7-30 dagers intervall. Løv og liknende fjernes fra utedel. Hovedservice minimun annet hvert år som innbefatter grundig rengjøring av inne og utedelens varmevekslere samt kontroll av kjølemediet mengde og trykk.

– Hovedservice/servicer må dokumenteres ved en reklamasjon. (Produsentene krever at 2 stk service i løpet av forbrukerkjøpsloven reklamasjonsrett «garanti» tid på 5 år er utført av sertifisert person).

Selger forbeholder seg muligheten til å kansellere kjøpet.

1. Dersom montasje ikke er mulig, (avstand/boligteknisk)
2. Kundens ønske/krav på montering ikke er optimalt!
3. Må ha parkering tilgjengelig på monterings adressen!