Luft-vann service

Service på luft til vann varmepumper.

Luft-vann service – ettersyn på en luft til vann varmepumpe kan lønne seg når varmepumpen passerer 4-6 år på anlegg med fyllingsgrad under 3 kg. Er det større en 3 kg, så er man lovpålagt etter satser lengre nede på siden.

En luft til vann varmepumpe trenger ikke noe spesielt annet ettersyn, enn at man kontrollerer vanntrykket på systemet og kontrollerer baksiden av utedelen slik at den ikke er tiltettet av løv og annet rusk. Om vintern så må det sjekkes for at den fjerner all is og frost ved avriming. Ikke la det bygge seg opp felt med tykk is, men fjern om nødvendig dette med varme eller lunket vann. Dette gjelder spesielt i temperaturområdende rundt 0 grader. Hvis det ikke er et styringssystem for automatisk innkobling av tilleggsvarme så må det passes på at vanntemperaturen ikke kommer under 30 grader på akkumulatortanken. Blir temperaturen for lav så får varmepumpen for lite energi til avriming og man kan komme inn i en ond sirkel med mye påriming, dårlig avriming og lite varmeeffekt.

Vi tilbyr foreløpig ikke driftskontroll – service på luft-vann varmepumper.

F-Gassforordningen – Påbudt lekkasjekontroll.

For anlegg med fylling:
3-30 kg hver 12 mnd
30-300kg hver 6 mnd (dersom gassalarm er installert, reduseres dette til 12 mnd)
300kg og opp hver 3 mnd (dersom gassalarm er installert, reduseres dette til 6 mnd)

Kontrollpunkter: (luft/vann – vann/vann varmepumper):

– Vann temperaturer kontrolleres (deltaT)
– Alle trykk / temperaturer skal kontrolleres og vurderes.
o Fordampningstemperatur (trykk)
o Kondenseringstemeratur (trykk)
o Overhetning
o Sugerørs temperatur
o Væskerørs temperatur
o Trykkrørs temperatur
o Underkjøling
– Spenning kontrolleres
– Strøm forbruk kontrolleres
– Alle elektriske tilkoblinger etter trekkes
– Det utføres kuldemedium kontroll og lekkasje kontroll.
– Klammer av kuldemedium system kontrolleres evt etter trekkes
– Evt endelokk fordamper / kondensator kontrolleres og etter trekkes.
– Anleggets elektronikk kontrolleres, timeteller noteres og en vurderer antall start av kompressorer opp mot hensiktsmessig drift.
– Glykol innhold i vann kontrolleres dersom det er glykol i anlegget, dette kontrolleres mot innstilling frostvakt.
– Vifter kontrolleres (luftkjølte maskiner)
– Sikkerhetsautomattikk kontrolleres (Termostater, pressostater etc)
– Varmepumpens avtinning kontrolleres (luft/vann varmepumper)
– Luftkjølt kondensator kontrolleres / rengjøres for smuss / urenheter
– Sirkulasjonspumper kontrolleres / evt filter i vann krets
– Vannmengder kontrolleres

Om luft-vann