Luft til vann varmepumper.

RSOF har ikke engasjert seg innenfor denne området.

luft-vann varmepumpe

Luft til vann brukes til å varme opp boliger som har oppvarmet vann som varmekilde. Disse erstatter bruk av olje fyring. Denne kan brukes som aircondition om sommeren og varmeapparat om vinteren.

Boliger med vannbåren gulvvarme eller radiatorer benytter ofte kostbare og lite miljøvennlige energikilder som direkte elektrisitet eller olje. De kan med enkle inngrep erstatte disse og gi betydelig lavere oppvarmingskostnader og høye miljøgevinster.

En «luft/vann» varmepumpe er og har 50% direkte og 50% indirekte anlegg. Varmepumpens utendørsenhet er direkteanlegg og innendørs enhet er indirekte(varmepumpens kondensator) som oftest er en plateveksler.

Selv om ingen av luft-vann varmepumpene på markedet kan dekke varmebehovene året rundt, gir denne typen økonomiske fordeler. Denne varmepumpen dekker de fleste varmebehov på en effektiv måte. Tilleggsvarmen eller det eksisterende varmesystemet er dermed bare nødvendig for å dekke de mest belastende kuldeperiodene. De har en forventet levetid på 12 til 15 år, forutsatt at de blir korrekt installert, og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden. Lavere energiutgifter gjør at investeringen i varmepumpen ofte er nedbetalt i løpet av 6 til 10 år. Det varierer ut fra hvor stor boligen er, hvor godt isolert den er og hvor mange som bor der. Etter at varmepumpen er nedbetalt, kan du ha nettogevinst på flere tusen kroner i året sammenlignet med alternative energikilder.

Luft til vann varmepumpe er best egnet for deg som:

 • Bor i bolig med vannbåren varmefordeling i huset. Hvis ikke må du ta høyde for å investere i et vannbåret
  varmesystem i tillegg.
 • Har et totalt energiforbruk over 25.000 kWh per år.
 • Bor i områder med milde vintre eller har lang fyringssesong.
 • Har annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. De fleste
  varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele
  oppvarmingsbehovet.
 • Har stort forbruk av tappevann.

Hvor ofte skal en luft-vann ha service og ettersyn? Klikk her!

Vi anbefaler alle å lese Energimyndigheten i Sverige – test av luft til vann varmepumper fra 7.10.2014