Luft-vann

Om luft til vann varmepumper.

RSOF har ikke engasjert seg innenfor luft til vann.

Luft-vann brukes til å varme opp boliger som har oppvarmet vann som varmekilde. Luft-vann varmepumpe erstatter bruk av olje fyring. Denne kan brukes som aircondition om sommeren og varmeaparat om vinteren.

Boliger med vannbåren gulvvarme eller radiatorer benytter ofte kostbare og lite miljøvennlige energikilder som direkte elektrisitet eller olje. Luft-vann kan med enkle inngrep erstatte disse og gi betydelig lavere oppvarmingskostnader og høye miljøgevinster.

En «luft-vann» varmepumpe er og har 50% direkte og 50% indirekte anlegg. Varmepumpens utendørsenhet er direkteanlegg og innendørs enhet er indirekte(varmepumpens kondensator) som oftest er en plateveksler.

Selv om ingen av luft-vann varmepumpene på markedet kan dekke varmebehovene året rundt, gir denne typen økonomiske fordeler. Denne varmepumpen dekker de fleste varmebehov på en effektiv måte. Tilleggsvarmen eller det eksisterende varmesystemet er dermed bare nødvendig for å dekke de mest belastene kuldeperiodene.

Luft-vann varmepumpe er best egnet for deg som:

* Bor i bolig med vannbåren varmefordeling i huset. Hvis ikke må du ta høyde for å investere i et vannbåret varmesystem i tillegg.
* Har et totalt energiforbruk over 25.000 kWh per år.
* Bor i områder med milde vintre eller har lang fyringssesong.
* Har annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. De fleste varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.
* Har stort forbruk av tappevann.

ENOVA støtte!
Få 10 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Luft-vann service