Befaring

Befaring før kjøp.

befaring

Gratis befaring varmepumpe.

– Få ekspertveiledning på hva som passer deg og din bolig!
– Få veiledning i forhold til hvilken modell som passer best, og for best mulig plassering i boligen.
– Om ønskelig avtales tid og sted for en gratis befaring etter din kalender.
– Du vil motta et tilbud fra oss, der du får full oversikt over kostnader.
– Du kan når som helst velge å avbryte prosessen.

For å få optimal utnyttelse av din investering er valg av riktig varmepumpe, og plassering av denne viktig. Små forskjeller i modellenes ytelse og plassering av innedelen kan få store konsekvenser for komfort og for energiøkonomien. Det er viktig at varmepumpens innedel plasseres taktisk med tanke på spredning av luften.

Størrelsen på huset og husets isolering er viktige momenter med tanke på beregning av varmebehov. Et gammelt hus med dårlig isolering trenger en større ytelse på sin varmepumpe en et nyere hus som er tettere, og bedre isolert.

Ønsker du en gratis befaring? Klikk her!