Om luft – luft varmepumper.

Luft – luft varmepumper brukes til å varme opp boliger og virker i praksis som et omvendt kjøleskap. De henter sin energi fra uteluften, med noe tilført elektrisitet og flytter varmen inn i huset i form av varm luft. Det finnes mange merker i markedet, og det er lurt å sjekke disse opp mot hverandre. Det er ofte en sammenheng mellom pris og kvalitet, og svært mange billige går i stykker innen fem år etter at de ble kjøpt.

En typisk pumpe vil ved en tilførsel av 1 kWh elektrisitet kunne ta opp 2 kWh varme fra uteluften og overføre 3 kWh varme til boligen. Kontinuerlig utvikling har gjort disse mere effektive, og innedelen betydelig mer stillegående.
Det er imidlertid store forskjeller mellom modellene, og man bør sjekke dette nøye. De største pumpene kan hente energi helt ned til ca -30 °C uteluft, men da vil virkningsgraden være lavere. Det er ingen uteluftsperre på veggmonterte enheter.

Forventet levetid 12 til 15 år.

Nyere luft-luft varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år – forutsatt at de blir korrekt installert og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden. Lavere energiutgifter gjør at investeringen i varmepumpen ofte er nedbetalt i løpet av tre til seks år. Etter at varmepumpen er nedbetalt, kan du ha nettogevinst på flere tusen kroner hvert år sammenlignet med alternative energikilder.

Luft – luft varmepumper utnytter i sekvens følgende fysiske fenomener:

1 Et fluid (kuldemedium) opptar varme fra (dvs. kjøler) omgivelsene når det endrer tilstand fra væske til gass, dvs. fordamper eller koker.
2 Kokepunktstemperaturen blir høyere når trykket økes (gjennom kompresjon)
3 Varme frigjøres til, dvs. varmer, omgivelsene når gass fortettes til væske, dvs. kondenserer
4 Kokepunkttemperaturen går ned når trykket reduseres gjennom en reduksjonsventil, også kalt strupeventil.

Luft – luft varmepumper er best egnet for deg som:

 • Har et totalt energiforbruk på over 15.000 kWh per år
 • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong
 • Har åpen planløsning, slik at varmen kan fordeles fritt til de rommene du ønsker å varme opp
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer (fordi det er gjort tidligere eller fordi boligen er så ny at dette ikke behøves)
 • Har alternative varmekilder til de kaldeste periodene.

Besparelse med en luft – luft varmepumpe.

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader på din varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som:

 • størrelsen på din bolig.
 • hvor høyt energiforbruk du har.
 • isolasjons graden av boligen din.
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert.
 • hvordan klimaet er der du bor.
 • hvilken varmepumpe du velger.
 • pris på strøm, olje, parafin og ved.

Normalt er en luft til luft varmepumpe spart inn etter 3-5 år. Enova har beregnet sparepotensialet for en typisk enebolig som har totalt energibehov på 25000 kWh i året. Sparepotensialet med en luft-til-luft-varmepumpe: Ca 4800 kr årlig.

hvordan luft-luft varmepumpe virker

Våre luft-luft varmepumper:

Mitsubishi Electric Varmepumper  klikk her!

For befaring klikk her!