Coronavirus Covid-19

coronavirus covid-19

RSOF AS følger retningslinjer fra lokale myndigheter, Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet for reiser og arrangementer. Vi skal bidra til å redusere spredning, omfang og konsekvens av coronavirus i samfunnet. Vi må alle sørge for å minimere belastningen på helsetjenesten.

RSOF AS besluttet den 7/3-20 å stanse alle aktiviteter inntil videre!

Dette på grunn av all usikkerheten rundt coronavirus og dennes måte å spre seg på. Normalt så utfører vi fra 20 til 30 oppdrag i uken i forskjellige hjem. Vi har vurdert at risikoen for smitte vil være for stor for alle parter.

I Norge er det sannsynligvis flere enn man tror som er smittet uten å vise symptomer i det hele tatt. Eksperter tror også at smittede uten symptomer sprer viruset på samme måte som de som er mer alvorlig syke. Tall fra Kina og Italia antyder at en stor andel coronasmittede er helt symptomfrie.

Normalt har vi 5-6 servicer om dagen. Med et snitt på 3 i hver husholdning, blir det over 300 mennesker i mnd. Hvis alle de har kontakt med ca 10 hver så er vi oppe i 3.000 personer som kan smittes i mnd. Dette sammen med at vi må desinfisere utstyr for hvert besøk, gjør det kostbart og uforsvarlig etter vår mening. Vi ønsker ikke å være kilde til videre smittespredning.

Vi vil ta kontakt med alle våre kunder fortløpende når vi starter opp med service igjen. Vi har ingen problemer med om du kontakter et annet firma for å ta service. Vi vil uansett ta kontakt når det er forsvarlig å starte opp igjen, og har du hatt service et annet sted er dette som sagt ikke noe problem.

Håndverker bransjen har anbefalinger med hensyn til sterilisering av utstyr, samt anbefalinger til dokumentasjon på at de generelle regler er fulgt.
Novap (Norsk Varmepumpeforbund) anbefaler medlemmer å bruke skjemaet til Rørentreprenørene Norge for dokumentasjon! Les her!
KUNDENS SJEKKLISTE FOR SMITTEVERN OG OPPDRAG Les her!

Fra 1/1-21 kun salg/montering.

Vi håper å være vaksinerte, så at vi kan starte opp med alle aktiviteter igjen i September!

Forskrifter (utdrag)
§ 6 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning.
§9 Straff Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.
§10 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften er forlenget inntil videre. (oppdatert den 9.3.2021)

Kravene vi stiller for montering er:
1. Ingen er syke der vi skal montere, det skal luftes godt, samt at det holdes god avstand til oss!
2. Ingen i boligen er i karantene på grunn av koronavirus!

———————————————

Noen råd til dere som har varmepumpe!

Bruk innebygget virus og bakterie dreper på varmepumpen din om du har dette på din model! Denne tar det meste, men disse er ikke testet mot corona virus, men det skader ikke å ha den på da den tar mye annet. Rens også plastfilteret under lunkent vann og tørk av med et håndkle.

For dere som ikke har innebygget virus og bakterie dreper, rens plastfilteret under lunkent vann og tørk av med et håndkle. En varmepumpe suger nemlig til seg luften i rommet og renser det for støv, dermed sikrer du best mulig luft for deg og dine!

Om dere skulle ha «trøbbel» med varmepumpen! Ta kontakt pr epost/tlf og vi vil forsøke å hjelpe dere så godt vi kan.